Giỏ hàng 0

Giải Thưởng Thương hiệu dẫn đầu – Leading Brands 2017

Giải Thưởng Thương hiệu dẫn đầu đã chính thức được diễn ra ngày 13 tháng 8 nhằm tuyên dương 100 Thương Hiêu dẫn đầu. Rando là Thương hiệu thuộc nhóm ngành nhựa gia dụng, áo mưa duy nhất được tuyên dương trong đợt này, người tiêu dùng lựa chọn thương hiệu Rando dẫu đầu một phần do uy tín lâu dài và hơn cả đó là sự cải tiến không ngừng qua việc cải tiến liên tục.