Giỏ hàng 0

RANDO TỔ CHỨC LỄ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 18 tháng 1 năm 2020, Công ty Rạng Đông (RANDO) đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động kinh doanh và trao thưởng cho những cán bộ CNV có thành tích lao động Xuất sắc, Giỏi và Khá trong năm 2019