HOTLINE: 0938-989-192

RANDO tri ân Tổ Nghề May

Vừa qua, tại nhà máy, văn phòng showroom, Ban Giám Đốc và Cán Bộ Công Nhân Viên Công ty TNHH TM SX TM Rạng Đông (RANDO) đã tổ chức cúng giỗ, tri ân Tổ Nghề May ngày 12 tháng chạp hàng năm.